MINT is een onafhankelijk studiebureau in de volle breedte voor verkeer en mobiliteit, gevestigd in Mechelen. Goudappel Coffeng uit Nederland is onze structurele partner zowel op inhoudelijk als op organisatorisch vlak. Sinds onze opstart eind 2007 groeiden we gestaag naar een breed team van 15 medewerkers, en worden we gewaardeerd als een professionele adviseur op de Vlaamse markt.

Als leidraad bij al haar activiteiten stelt MINT dat kennis van geen waarde is tenzij je deze in de praktijk kan brengen: MINT wenst dan ook een brug te slaan tussen de nieuwste inzichten en expertise enerzijds en praktische, werkende toepassingen in de dagelijkse operationaliteit anderzijds. Het ingezette team garandeert steeds een objectief en deskundig advies door zijn opgebouwde competentie.

De twee speerpunten zijn verkeersmodellen en verkeersplanning waarin MINT dé toonaangevende adviseur wil zijn
.

Ter illustratie stellen we enkele van de meest relevante studies die we uitvoeren voor op de projectpagina.

Hendrik Consciencestraat 1b
2800 Mechelen
T 015 56 04 20
F 015 56 04 29
E mint@mintnv.be
W www.mintnv.be
BTW BE0892.718.021
Contact
© MINT nv - 2011
nieuws
|
contact
nieuws
|
contact