Microsimulatie Heuvelpoort, Gent
In het kader van de opmaak van het 'Project-MER tramlijnen 3/7 Gent' is gebleken dat bijkomende verkeerskundige analyses met betrekking tot de passage van de tram aan het kruispunt Heuvelpoort wenselijk waren. Daarom werd MINT als onderaannemer van TV Omgeving-Ecorem door de Lijn aangesteld om een gedetailleerde microsimulatie te maken van het kruispunt Heuvelpoort en de ruime omgeving ervan.

Als eerste wordt de huidige toestand gemodelleerd op basis van verkeerstellingen van gemotoriseerd verkeer, voetgangers en fietsers en de dienstregeling van de bussen. Vervolgens worden zeven scenario's opgemaakt op basis van verschillende mogelijkheden voor het inpassen van de trambedding op de E. Clauslaan en de Citadellaan.

De evaluatie van de scenario's gebeurt op basis van de reistijd van de tram en de doorstroming op de R40. Het tramtraject is verder verdeeld in vier segmenten om nauwkeurig de precieze verliestijden te kunnen aanduiden. In het kader van de oversteekbaarheid van de R40 wordt ook de groentijd voor de voetgangers in elk scenario berekend.

© MINT nv - 2013
Projecten
Project 309
vorig project
Legal
Opdrachtgever
Periode
VVM De Lijn
10/2012 - 03/2013
nieuws
|
contact
nieuws
|
contact
tags
microsimulaties - verkeersmodellen
volgend project