Oversteekvoorzieningen voor fietsers -
Fietsberaad Vlaanderen
- 2016-11-04
Fietsberaad Vlaanderen - Cahier nr 2 -
Blue-bike is verschenen
- 2016-11-22
Herinrichting van de Ring rond Brussel (R0) - 2017-02-21
Nieuws
© MINT nv - 2016
Nieuws
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
nieuws
|
contact
volgend nieuwsitem
nieuws
|
contact
MINT ondersteunt Fietsberaad Vlaanderen bij de werkgroep 'Oversteekvoorzieningen voor fietsers'. Met de werkgroep wil Fietsberaad Vlaanderen tot afspraken komen over hoe de markeringen van fietsoversteekvoorzieningen uniform door de verschillende wegbeheerders (steden, gemeenten, Vlaams Gewest - AWV) aangeduid kunnen worden. Lees meer
MINT begeleidde in opdracht van Fietsberaad Vlaanderen in het najaar van 2015 een workshop voor steden en gemeenten rond het fietsdeelsysteem Blue-Bike. In navolging van die workshop verscheen recent Cahier nr. 2 van Fietsberaad, volledig gewijd aan het Fietsdeelsysteem Blue-Bike.
MINT werkte ook mee aan de uitwerking van dit Cahier. Dit cahier verzamelt heel wat informatie rond Blue-Bike en helpt geïnteresseerde steden en gemeenten om onderbouwde keuzes te maken voor een mogelijke implementatie.

Het volledige Cahier is hier te downloaden:
CAHIER nr. 2 Fietsdeelsysteem Blue-bike
In onderaanneming van studiebureaus Sweco Belgium en Arcadis heeft MINT van de Vlaamse overheid een meerjarige opdracht gekregen om ondersteuning te bieden bij de herinrichting van de Ring rond Brussel (R0). MINT zal binnen dit consortium instaan voor verkeerskundige studies. Lees meer