Plan-MER RUP Dampoort - 2016-01-27
MINT bouwt een multimodaal verkeersmodel voor
de regio Leuven
- 2016-02-29
Mobiliteitsstudie Bijzonder economisch knooppunt
Kampenhout-Sas
- 2016-05-13
Nieuwsarchief
© MINT nv - 2015
Nieuws
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
nieuws
|
contact
volgende pagina
nieuws
|
contact
In opdracht van de Stad Gent staat MINT in samenwerking met Ecorem in voor de opmaak van het concept-voorontwerp RUP Dampoort. Deze plan-MER is het vervolg op een eerder ruimtelijke voorstudie, waar MINT -in samenwerking met Omgeving- de verkeerskundige contouren van de nieuwe stationsomgeving Gent-Dampoort mee heeft vorm gegeven. Lees meer
In opdracht van De Lijn Vlaams-Brabant werkt MINT aan de opmaak van een multimodaal verkeersmodel voor zowel de stad Leuven, als voor de buurgemeenten Rotselaar, Holsbeek, Lubbeek, Bierbeek, Oud-Heverlee, Bertem en Herent. Hierbij wordt zowel de vraag (de socio-demografische gegevens zoals bevolking, tewerkstelling, ...) als het aanbod (netwerken gemotoriseerd verkeer, OV-aanbod, fiets- en voetgangersnetwerken) tot in groot detail verfijnd en geactualiseerd.
Lees meer
MINT is aangesteld door de POM Vlaams-Brabant om een mobiliteitsstudie op te maken voor het bijzonder economisch knooppunt Kampenhout-Sas. In functie van de verdere ontwikkeling van het bijzonder economisch knooppunt wordt binnen deze mobiliteitsstudie onderzocht wat de meest aangewezen ontsluitingsstructuur is van de bedrijvensite zowel intern als in relatie tot de N21 en N26. Lees meer