TV MINT-iNFRANEA werkt mee aan handboek Vlaamse ontwerprichtlijnen - 2015-07-17
MINT werkt in Maldegem aan aan nieuw mobiliteitsplan - 2015-06-11
Nieuwsarchief
© MINT nv - 2017
Nieuws
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
nieuws
|
contact
volgende pagina
nieuws
|
contact
TV MINT-iNFRANEA zal het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) van de Vlaamse overheid redactioneel en praktisch ondersteunen bij de herziening van de Vlaamse ontwerprichtlijnen voor weginfrastructuur.

AWV is bezig met de opmaak van een handboek voor ontwerp, onderhoud en beheer van infrastructurele voorzieningen als alternatief voor de huidige versnippering van kennis in allerlei vademecums, omzendbrieven en dienstorders. Het AWV doet dit niet alleen maar heeft hiervoor een stuurgroep, commissies en werkgroepen samengesteld met experts uit tal van organisaties.

Lees meer
De gemeente Maldegem werkt aan een nieuw mobiliteitsplan. MINT werkt samen met de gemeente die plan uit volgens de geëigende procedures. In de sneltoets die de GBC opstelde in 2008 werden heel wat elementen aangegeven die in het nieuwe mobiliteitsplan herbekeken dienden te worden: geplande ruimtelijke ontwikkelingen en hun impact op mobiliteit en de verkeerscirculatie, de potenties voor fietsverkeer verder aanspreken door de uitbouw van een volwaardig lokaal fietsroutenetwerk, het uitwerken van een flankerend beleid. Globaal komt naar voren dat de link tussen mobiliteit en milieu, duurzaamheid en natuur te weinig wordt aangeduid.
Op dit ogenblik wordt de oriëntatienota verder uitgewerkt. In een volgende stap tekenen we, in overleg met de verschillende actoren in Maldegem, duurzame scenario's uit. Het nieuwe beleidsplan voor Maldegem vormt het sluitstuk van deze opdracht.