MINT bevestigt haar vooraanstaande rol op het vlak van ontwikkeling en ondersteuning van verkeersmodellen op de Vlaamse markt
© MINT nv - 2015
volgend nieuwsitem
nieuws
|
contact
MINT behaalde recent enkele mooie, uitdagende opdrachten omtrent verkeersmodellering in Vlaanderen in opdracht van de Vlaamse overheid (Vlaams Verkeerscentrum) en De Lijn.

MINT staat mee aan het roer voor
de verdere ontwikkeling van de 4e generatie strategische verkeersmodellen. Dit houdt onder meer in: volledig gedesaggregeerd discreet keuzemodel voor simulatie van individueel verplaatsingsgedrag, verbeterd openbaar vervoer model, efficiëntere vraag- aanbodtechnieken, en meer. Deze opdracht voert MINT uit in samenwerking met Significance (NL). Simultaan met deze verregaande ontwikkeling van een nieuwe versie, is MINT ook betrokken bij de actualisatie van de huidige (3e) generatie verkeersmodellen. Hierin worden zowel modeldata als -technieken onder het licht gehouden en waar nodig bijgesteld overeenkomstig een nieuw referentiejaar. Deze opdracht zal worden uitgevoerd met de medewerking van Arcadis. Als derde luik binnen modelontwikkeling is MINT ook geselecteerd voor de verdere ontwikkeling en onderhoud verschillende afgeleide modelinstrumenten (in samenwerking met Significance).

Ook voor
de uitvoering van de provinciale verkeersmodellen zal MINT het Vlaams verkeerscentrum de komende jaren kunnen blijven ondersteunen met zowel de opbouw, kalibratie, evaluatie en analyse van alle aspecten die bij evaluaties met verkeersmodellen komen kijken. Zowel de standaarddoorrekeningen (in samenwerking met Arcadis) als de meer complexe analyses (in samenwerking met Significance) zal MINT voor zijn rekening nemen.

Naast de ontwikkeling van de personenmodellen, blijft MINT ook actief betreffende de ontwikkeling van de nieuwe generatie van het
Vrachtmodel Vlaanderen. Voor deze opdracht werd een consortium gevormd samen met Significance (NL) en Prognos (CH).

Ten slotte heeft MINT ook zijn positie kunnen bevestigen op het vlak van
microsimulaties door de opdracht omtrent simulaties op autosnelwegen te kunnen behalen. Hierbinnen zullen verschillende grotere netwerken van autosnelwegen in Vlaanderen worden opgemaakt en tot in detail gekalibreerd worden. Bijkomend wordt ondersteuning geboden bij de uitvoering van scenario's. Deze opdracht zal MINT uitvoeren met de ondersteuning van PTV.


nieuws
|
contact