Oversteekvoorzieningen voor fietsers
Fietsberaad Vlaanderen
© MINT nv - 2016
MINT ondersteunt Fietsberaad Vlaanderen bij de werkgroep 'Oversteekvoorzieningen voor fietsers'. Met de werkgroep wil Fietsberaad Vlaanderen tot afspraken komen over hoe de markeringen van fietsoversteekvoorzieningen uniform door de verschillende wegbeheerders (steden, gemeenten, Vlaams Gewest - AWV) aangeduid kunnen worden.

Binnen de werkgroep worden, vertrekkende van het huidige dienstorder van AWV, voorstellen besproken onder welke vorm de markeringen in de toekomst kunnen aangebracht worden. Alvorens te komen tot oplossingsrichtingen, worden de leidende principes besproken. Het aspect veiligheid primeert. De conflictpresentatie van de fietsoversteek ten aanzien van een afdraaiend voertuig primeert boven een absolute duidelijkheid van de voorrangsregeling ten aanzien van de fietser. De markeringen van de fietsoversteek moeten duidelijk aangeven aan het (afdraaiende) voertuig dat fietsers hier kunnen oversteken. De leesbaarheid primeert met andere woorden.

In een volgende stap worden oplossingsrichtingen uitgewerkt volgens de leidende principes voor de verschillende typen van kruispunten en worden deze aansluitend besproken in de werkgroep. De resultaten van deze besprekingen worden verzameld in een rapport. Dit rapport biedt de mogelijkheid om te komen tot een meer uniforme en herkenbare aanpak van markeringen voor fietsoversteekvoorzieningen, en dit voor alle weggebruikers.
volgend nieuwsitem
nieuws
|
contact
nieuws
|
contact