OmniTRANS
© MINT nv - 2011
OmniTRANS is het meest gebruikte softwarepakket voor het modelleren van verkeer en vervoer in Nederland. Dit pakket, dat is ontwikkeld door onze partner Goudappel Coffeng, staat ook in een brede internationale belangstelling van (lokale) overheden, consultants en universiteiten. In België wordt OmniTRANS gebruikt in de verkeersopleidingen aan de KU Leuven en de UHasselt. Het voorbije jaar is OmniTRANS in België succesvol ingeschakeld voor modeltoepassingen in de regio Gent-Terneuzen, de gemeente Kortrijk en de regio Hasselt-Genk.

Verkeer is een complexe materie, de verkeersafwikkeling op de weg en op het OV is het resultaat van heel wat individuele beslissingen. Zonder hulpmiddelen is het moeilijk om inzicht te krijgen in de evolutie van het verkeer en in het effect van infrastructuuraanpassingen en andere mobiliteitsmaatregelen. Met een verkeersmodel kan dat efficiënter en kunnen verschillende ontwerpen op voorhand geëvalueerd en geoptimaliseerd worden. Bovendien kunnen de resultaten op een overzichtelijke manier gepresenteerd worden, waardoor ze helpen om het noodzakelijk maatschappelijk draagvlak te creëren voor beleidsmaatregelen.

De kracht van OmniTRANS bestaat uit drie pijlers:
• sterke datamanagementmogelijkheden
• flexibele job-engine voor het aansturen en uitvoeren van de modelberekeningen
• state-of-the-art grafische gebruikersinterface voor het bewerken, analyseren en presenteren
__ van gegevens en resultaten


lees verder
nieuws
|
contact
nieuws
|
contact