Gemeentelijke Verkeersmodellen
© MINT nv - 2011
downloads
productfiche (pdf)
Binnen verkeer en mobiliteit spelen verschillende actoren een sleutelrol, en dit is zeker het geval op niveau van de gemeentelijke verkeersproblematiek. De steden en gemeenten zelf nemen hier de leiding en voeren een zelfstandig beleid rond onder andere lokale circulatie, parkeren, inrichting openbare ruimte, signalisatie, ...

Een gemeentelijk verkeersmodel biedt een relevant ondersteunend instrument binnen het gemeentelijk mobiliteitsplan, waarmee zowel beter inzicht verkregen wordt in de problematiek enerzijds en ideeën en varianten kunnen afgetoetst worden op effectiviteit anderzijds. Het verkeersmodel biedt bovendien de mogelijkheid om het geheel tegensprekelijk voor te stellen en platform te verwerven bij de diverse actoren.

MINT schakelt succesvol multimodale gemeentelijke
OmniTRANS verkeersmodellen in om diverse thema’s te belichten en onderbouwde voorstellen uit te werken: een uiterst gedetailleerd netwerk voor alle gemotoriseerd verkeer wordt ontwikkeld, met opname van de inrichting van alle verkeersknopen.



referenties
OV-model Leuven
Multimodaal verkeersmodel Hasselt-Genk
Model Stad Sint-Truiden
Circulatie- en parkeermodel
Diest
Multimodaal model Kortrijk
meer
Klik hier voor een overzicht van de gerelateerde projecten.
Producten
Gemeentelijke Verkeersmodellen
nieuws
|
contact
nieuws
|
contact