Strategische Verkeersmodellen
© MINT nv - 2011
downloads
productfiche (pdf)
Verkeer en mobiliteit staan hoog op de beleidsagenda in Vlaanderen, vlotte bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid moeten permanent afgewogen worden.

In vele gevallen biedt de problematiek zich aanzienlijk complex aan, waarbij zeer vele effecten en belangen interfereren, en het is dan ook niet altijd evident om binnen het mobiliteitsbeleid de juiste impact van maatregelen in te schatten. Verkeersmodellen beogen net dit hele proces zo goed mogelijk te beschrijven via een combinatie van duidelijke wetmatigheden en gedragskenmerken van alle individuen. Op die manier geven ze een duidelijk inzicht in het functioneren van verkeer in zijn geheel, en kunnen ze als prognose-instrument ingezet worden om de effecten van een breed spectrum van maatregelen te evalueren.

De jarenlange ervaring en opgebouwde kennis stelt MINT in staat om in Vlaanderen de lijnen mee uit te zetten inzake modelvoering. Om die reden is MINT dan ook hofleverancier bij de belangrijkste actoren rond mobiliteit, en werkt een gericht team samen met de modelexperts van de Vlaamse overheid aan de doorontwikkeling van de modelinstrumenten.


referenties
Provinciale modellen
Vlaanderen
meer
Klik hier voor een overzicht van de gerelateerde projecten.
Producten
Strategische Verkeersmodellen
nieuws
|
contact
Rekeningrijden Vlaanderen
Evaluatie mobiliteitsvisie 2020
De Lijn
Model spoorvervoer
NMBS België
nieuws
|
contact